Povolání
Montážní a pomocný pracovník v elektrotechnice

Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání (1)
Odborný podsměr: výroba a opravy elektrotechnických zařízení
Alternativní názvy: Dělník v elektrotechnice 1, Dělník výroby akumulátorů, Elektrouhlíkářský dělník, Pomocný dělník, General labourer, Obsluha montážník linek
Odborný směr:
Platové rozmezí
10 572 Kč - 25 698 Kč

Odborné dovednosti

Doporučená úroveň Popis dovedností
1 2 3 4 5 6 7 8
Montáž strojů a zařízení při jejich hromadné výrobě na montážních linkách
Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení
Spojování součástí pájením
Svazkování vodičů (vytváření tzv. kabelových forem)
Zapojování vodičů do svorek
Příprava součástek a vodičů k montáži (např. odizolování a označování konců vodičů, cínování konců součástek a vodičů, navlékání bužírek a izolačních korálků apod.)
Čištění, leštění, odmašťování a mytí součástí a výrobků
Obsluha strojů a zařízení při vykonávání různých operací v elektrotechnické výrobě (např. navíjení cívek, vrtání otvorů do desek s plošnými spoji, zalisovávání koncovek, kabelových ok a konektorů apod.)
Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro činnost na elektrickém zařízení
Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot
Orientace v problematice ochrany životního prostředí
Poskytování předlékařské první pomoci
Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci
Vyhotovování záznamů a dokumentace
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů
Orientace v terminologii, znalost základních pojmů a fyzikálních vztahů, základních jednotek a jejich vzájemných souvislostí
Orientace ve vlastnostech elektrotechnických materiálů, součástí, volba vhodnosti použití
Orientace v technologické dokumentaci
Použití jednoduchých měřicích zařízení