Specializace povolání
Masér pro sportovní a rekondiční masáž

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: péče o tělo
Alternativní názvy: Sportovní masér (jazykové mutace)
Nadřízené povolání: Masér
Platové rozmezí
14 753 Kč - 23 463 Kč