Povolání
Specialista integrace ochrany životního prostředí

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: státní správa
Platové rozmezí
23 614 Kč - 42 282 Kč

Odborné dovednosti

Doporučená úroveň Popis dovedností
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání metodiky informačního systému o životním prostředí v rámci koordinování a zajišťování specializovaných činností v oblasti ochrany životního prostředí
Posuzování a připomínkování materiálů Ministerstva životního prostředí, návrhů právních předpisů a žádostí Státního fondu životního prostředí, v rámci koordinování a zajišťování specializovaných činností v oblasti ochrany životního prostředí
Analyzování jednotlivých složek životního prostředí z celostátního hlediska, v rámci koordinování a zajišťování specializovaných činností v oblasti ochrany životního prostředí
Vedení dokumentace o koordinování a zajišťování specializovaných činností v oblasti ochrany životního prostředí
Zpracovávání bilancí přírodních zdrojů a obdobných celostátních dokumentů k problematice jednotlivých složek životního prostředí, v rámci koordinování a zajišťování specializovaných činností v oblasti ochrany životního prostředí
Poskytování poradenské a konzultační činnosti správním úřadům, organizacím a soukromým subjektům při výkladu evropské legislativy v oblasti integrované prevence a omezování znečištění životního prostředí
Vyřizování agendy Integrované prevence a omezování znečištění, v rámci koordinování a zajišťování specializovaných činností v oblasti ochrany životního prostředí
Zastupování České inspekce životního prostředí v probíhajících projektech PHARE, zaměřených na integrovaný přístup v prosazování práva v životním prostředí
Koordinování spolupráce s krajskými úřady při zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona o integrované prevenci a omezování znečištění životního prostředí
Zajišťování organizačních činností v rámci spolupráce na implementaci směrnice Rady EU o integrované prevenci a omezování znečištění životního prostředí a dalších evropských směrnic v této oblasti