Specializace povolání
Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: stavební řemesla
Alternativní názvy: Stonemason, Stonecutter
Nadřízené povolání: Kameník
Platové rozmezí
20 540 Kč - 40 846 Kč