Povolání
Úklidový pracovník - speciální práce

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Alternativní názvy: Cleaning staff – special works, Uklízeč, Uklízečka, Úklidový pracovník
Platové rozmezí
11 520 Kč - 14 966 Kč

- Nutné
- Výhodné

Odborné znalosti

Odborné dovednosti

Doporučená úroveň Popis dovedností
1 2 3 4 5 6 7 8
Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami
Volba, příprava a kompletace, údržba a čištění pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP
Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací ve zdravotnickém a nemocničním zařízení
Identifikace různých typů padů, pomůcek a strojů při provádění speciálních prací
Specifikace odborných pojmů úklidových a čisticích speciálních prací
Provádění strojního mytí, čištění a leštění podlahovým kotoučovým strojem a podlahovým automatem na tvrdých podlahách
Provádění údržby kobercových podlahových ploch a čalounění v rámci kompletní údržby
Provádění údržby a ošetření ploch a zařízení z kůže v různých typech čištění
Provádění mytí a leštění velkých skleněných ploch různými typy postupů
Provádění čištění, uzavření a leštění linoleí a PVC
Provádění opravy a periodické údržby voskovaných linoleí a PVC
Provádění čištění a uzavření vápencových povrchů
Provádění čištění a uzavření žulových povrchů
Provádění čištění a uzavření keramických povrchů
Provádění čištění a uzavření cihelných a betonových povrchů
Provádění čištění a uzavření umělého kamene a pryskyřicových podlah
Provádění čištění a údržby dřevěných a korkových lakovaných a laminátových podlah a olejovaných/voskovaných dřevěných podlah
Provádění čištění a impregnace kovových ploch
Provádění čištění a údržby elektrozařízení
Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany
Organizace práce na pracovišti