Povolání
Pilot

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: letecká doprava a přeprava
Odborný směr:
Platové rozmezí
50 344 Kč - 202 204 Kč

- Nutné
- Výhodné

Odborné znalosti

Odborné dovednosti

Doporučená úroveň Popis dovedností
1 2 3 4 5 6 7 8
Řízení velkokapacitních letadel s nejsložitější elektronickou výstrojí, včetně odpovědnosti za kvalitní a hospodárné provedení letu v souladu s předpisy a normami
Provádění stanovených úkolů druhého pilota před letem, v průběhu letu a po letu v souladu s příslušnými provozními předpisy
Řízení letadel s různou vzletovou hmotností na pravidelných i nepravidelných linkách při přepravě zboží a osob
Komunikace s kontrolní věží letiště a dalších základen
Řešení problémů, které se vyskytnou na palubě dopravního letadla a týkají se bezpečnosti a potřeb cestujících nebo posádky
Orientace v předpisech a dokumentaci pro obsluhu systémů pro přenos letových dat a vykonávání dílčích činností spojených s řízením letového provozu
Orientace v provozních předpisech pro řízení letadel nebo vrtulníků a v předpisech pro přesné, bezpečné a hospodárné provedení letu
Kontrola a koordinace činnosti posádky letadla od zahájení předletové přípravy do ukončení letu, odpovědnost za činnost posádky
Orientace v předpisech a pokynech pro zajišťování bezpečnosti cestujících, letadla a posádky a poskytování náležitého servisu během letu
Orientace v předpisech a pokynech pro řízení pohybu letadel na odbavovací ploše podle pokynů letištní věže
Kontrola a provádění funkčních zkoušek letadel a jejich systémů včetně rozhodování o provozuschopnosti letadel
Používání navigačních přístrojů systému řízení v letadle
Řízení motorových letadel pro zajišťování leteckých prací v zemědělství
Řízení vrtulníků, včetně provádění příslušných činností od zahájení předletové přípravy do ukončení letu
Obsluhování technických systémů letadla