Povolání
Samostatný referent státní správy

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: státní správa

- Nutné
- Výhodné

Odborné znalosti

Doporučená úroveň Popis znalostí
1 2 3 4 5 6 7 8
státní správa v příslušném oboru služby nebo úřadu

Odborné dovednosti

Doporučená úroveň Popis dovedností
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání ucelených metodických postupů k zabezpečení činností ve vymezené působnosti územního správního úřadu nebo územního samosprávního celku
Zpracovávání plánů činnosti vnitřního kontrolního systému správního úřadu, v rámci zajišťování výkonu státní správy v příslušném oboru služby
Provádění státního dozoru, inspekce nebo komplexní kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu
Vedení dokumentace o zajišťování výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
Zpracovávání vnitřních předpisů nebo norem zajišťujících výkon státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
Provádění poradenské a konzultační činnosti v oboru působnosti územního správního úřadu
Provádění právního poradenství v rámci zajišťování výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
Zajišťování agendy vyřizování mimořádných opravných prostředků ve správním řízení, v rámci výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
Vyřizování agendy zajišťování pohledávek a jejich příslušenství uplatněním rozsahu zástavního práva, v rámci výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
Vyřizování agendy zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči organizacím nebo organizačním složkám státu, v rámci výkonu státní správy v příslušném oboru služby nebo ve vymezené působnosti příslušného úřadu
Koordinování a usměrňování činnosti vnitřního kontrolního systému správního úřadu, v rámci zajišťování výkonu státní správy v příslušném oboru služby