Povolání
Smuteční řečník a obřadník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: pohřební služby
Alternativní názvy: Obřadník, Smuteční ceremoniář, Moderátor smutečního obřadu, Celfotr, Manager pohřebního obřadu
Platové rozmezí
15 244 Kč - 27 413 Kč

- Nutné
- Výhodné

Obecné dovednosti

Úroveň 0-3 Název / Popis úrovně
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce