Povolání
Administrativní pracovník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: administrativní činnosti
Alternativní názvy: Back office
Platové rozmezí
20 651 Kč - 39 326 Kč

Charakteristika

Administrativní pracovník zajišťuje veškeré administrativně-technické práce a organizační úkoly.

Pracovní činnosti

 • Organizování pracovních cest (letenky, ubytování).
 • Příprava podkladů, formálních dokumentů pro jednání a porady, zpracování zápisů.
 • Zajištění překladů dokumentů, tlumočení jednání.
 • Zajišťování občerstvení při jednáních managementu.
 • Zajišťování kancelářských potřeb.
 • Péče o firemní prostory (zasedací místnosti, kuchyňky).
 • Komunikace se správou budovy.
 • Péče o návštěvy.
 • Komunikace s obchodními partnery.
 • Aktualizace obchodních dat společnosti, údajů v Obchodním rejstříku, profesních sdruženích, asociacích atd.
 • Zajišťování ověření písemností u orgánů státní správy.
 • Správa vstupních karet.
 • Správa firemních vozidel.
 • Vedení pokladny.
 • Vykonávání dílčích administrativních prací, archivace dokumentů.
 • Vystavování a evidence faktur a celních dokladů.
 • Kontrola přepravních dokladů.
 • Kontrola dodržování celních předpisů.
 • Příprava pravidelných zpráv (hlášení), měsíčních výkazů apod.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru administrativa. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa.

více informací

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací:

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Výkonnost
Samostatnost
Aktivní přístup

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
stanovy a základní organizační normy společnosti
pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů
spisová služba
náležitosti úřední a obchodní korespondence
vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy)

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vkládání dat podle předlohy do tabulkového procesoru, jejich třídění, výběry a tisk
Obsluha kancelářské techniky
Vedení evidence písemností (odeslaná a došlá pošta aj.) v určeném úseku nebo v celé organizaci
Vedení záznamů o provozu a opravách technických, technologických a jiných provozních zařízení
Zpracování databázových souborů a vytváření tabulek nebo grafů s využitím příslušného softwaru na PC dle pokynů nadřízeného a předloh
Kompletace dokladů a materiálů pro zajišťované akce
Vedení požadovaných agend (prezenční listiny, evidence přijatých dokladů, evidence vydané dokumentace, poukázek apod.)
Vedení administrativy
Správa datových schránek

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.

více informací