Povolání
Aromaterapeut

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: péče o tělo
Alternativní názvy: Aromatherapist
Platové rozmezí
14 753 Kč - 23 463 Kč

Charakteristika

Aromaterapeut používá aromaterapeutické přípravky k udržení, podpoře a zlepšení fyzické, emocionální a duševní pohody klienta.

Pracovní činnosti

  • Zjištění a vyhodnocení aktuálního zdravotního stavu klienta a případných kontraindikací.
  • Použití aromaterapeutických surovin (např. éterických olejů, rostlinných olejů).
  • Volba vhodného postupu ošetření (inhalace, masáž, obklady, koupele, rozprašování).
  • Vytváření kompozic éterických olejů.
  • Volba éterických olejů v souladu s aktuálním stavem klienta.
  • Volba éterických olejů s ohledem na jejich rizikové faktory.
  • Provádění ručních masáží celého těla.
  • Objednávání surovin do provozovny a skladování aromaterapeutických přípravků.
  • Poradenská činnost a doporučení přípravků a postupů na domácí použití.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ošetřovatelství a střední vzdělání s výučním listem v oboru kosmetička. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program v oboru chemie a chemická technologie, střední vzdělání s výučním listem v oboru farmaceutická výroba, magisterský studijní program ve skupině oborů lékařské vědy, bakalářský studijní program ve skupině oborů farmaceutické vědy, bakalářský studijní program v oboru sociální péče a bakalářský studijní program v oboru psychologie.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
masáže (nezdravotnické)
zdravý životní styl
hygienické předpisy
zdravověda

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zjištění a vyhodnocení zdravotního stavu klienta
Rozlišování aromaterapeutických surovin a postupů ošetření
Vytváření kompozic éterických olejů
Volba éterických olejů v souladu s aktuálním stavem klienta
Volba éterických olejů s ohledem na jejich rizikové faktory
Vykonávání ručních masáží celého těla - aromaterapeutická masáž
Objednávání surovin do provozovny a skladování aromaterapeutických přípravků
Dodržování zdravotně-hygienických předpisů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

více informací