Povolání
Asistent kadeřníka

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: péče o tělo
Platové rozmezí
8 559 Kč - 18 426 Kč

Charakteristika

Asistent kadeřníka provádí méně náročné práce v kadeřnickém provozu.

Pracovní činnosti

 • Mytí vlasů a vlasové pokožky.
 • Regenerace vlasů povrchová a hloubková.
 • Masáž vlasové pokožky.
 • Obsluha kadeřnických přístrojů a zařízení.
 • Objednávání materiálu, pomůcek, do kadeřnické provozovny u dodavatelů s ohledem na jejich optimální využití.
 • Skladování kadeřnických potřeb, pomůcek a přístrojů (šamponů, barev, hřebenů, vysoušečů odborných časopisů atd.).
 • Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb.
 • Přijímání peněz za zboží a služby při hotovostních a bezhotovostních platbách od zákazníků.
 • Příjem a evidence objednávek klientů.
 • Obsluha objednávkového systému.
 • Poskytování poradenského servisu.
 • Organizování práce v kadeřnickém provozu.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zdraví a hygiena při práci
péče o vlasy a vlasovou pokožku

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Mytí vlasů a vlasové pokožky
Regenerace vlasů povrchová a hloubková
Masáž vlasové pokožky
Objednávání materiálu, pomůcek a přístrojů do kadeřnické provozovny od dodavatelů
Skladování kadeřnických potřeb, pomůcek a přístrojů
Přijímání peněz od zákazníků při platbách za zboží a služby
Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb
Obsluha kadeřnických přístrojů a zařízení
Dodržování zdravotně-hygienických předpisů
Organizování práce v provozu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.

více informací