Povolání
Asistent pedagoga

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Teacher´s assistant
Platové rozmezí
13 866 Kč - 23 157 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Asistent pedagoga spolupracuje při výchovně vzdělávací činnosti dětí a žáků podle stanovených postupů a pokynů.

Pracovní činnosti

  • Asistence při výchovné činnosti dětí a žáků.
  • Individuální práce s dětmi a žáky.
  • Výuka žáků a dětí podle osnov a pokynů.
  • Spolupráce s pedagogy.
  • Vedení administrativy spojené s evidencí pedagogické činnosti a výsledků dětí a žáků.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vyšší odborné vzdělání v oboru sociální činnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
obecná pedagogika
řešení výchovných problémů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění výkladu nové látky, jeho přizpůsobení schopnostem žáků
Vykonávání služeb v rámci provozu školy

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací