Povolání
Autoptický laborant

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Alternativní názvy: Autopsy technician, Pitevní laborant, Pitevní preparátor

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Autoptický laborant podle pokynů lékaře zajišťuje přípravné práce k provádění pitvy.

Pracovní činnosti

  • Příprava pomůcek a materiálů pro pitvu.
  • Provádění preparační výkonů, nástřiků kontrastními látkami a želatinovými hmotami.
  • Zhotovení muzeálních a výukových, suchých, vlhkých, popř. akrylátových makroskopických preparátů.
  • Zodpovědnost za fotodokumentace pitvy.
  • Manipulace s těly zemřelých.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru laborant ve zdravotnictví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
anatomie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení požadované dokumentace v oblasti autoptiky
Zhotovování muzeálních a výukových, suchých, vlhkých, popř. akrylátových makroskopických preparátů
Provádění preparačních výkonů pod vedením lékaře
Provádění běžné údržby přístrojů a zařízení
Přejímání, ukládání a manipulace se všemi zdravotnickými prostředky a materiály v oblasti autoptiky
Příprava nástrojů, pomůcek a materiálů pro požadované úkony včetně manipulace s těly zemřelých
Pořizování fotodokumentace o prováděných úkonech a o zjištěných výsledcích

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
  • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
  • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací