Povolání
Brusič skla

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Alternativní názvy: Brusič, Strojník, Sklář chemického leštění
Platové rozmezí
12 109 Kč - 29 315 Kč

Charakteristika

Brusič skla provádí broušení, leštění a další povrchovou úpravu vzorů a dekorací skleněných výrobků a vybrušování nejrůznějších motivů na skle.

Pracovní činnosti

 • Příprava brusných materiálů, pracovních pomůcek a seřizování strojů a pomůcek (např. kotouč).
 • Obrušování a vybrušování různých dekoračních motivů.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Provádění vnějšího i vnitřního sámování a zavrtávání výrobků.
 • Zušlechťování skla broušením a leštěním na brousicích strojích.
 • Ruční broušení, jemnění a leštění sklářských výrobků na strojích a zařízeních.
 • Chemické leštění zušlechtěného olovnatého, sodnodraselného a přejímaného skla včetně přípravy lešticí lázně, udržování lázně v potřebné koncentraci a teplotě.
 • Tvorba výtvarně náročných vzorů a dekorací vybrušováním skleněných výrobků na kotoučích s různými profily při využití všech technik broušení.
 • Vybrušování plastik, reliéfů apod.
 • Vytváření dekoračních motivů a celků včetně stanovení pracovních postupů pro jednotlivé dekorační techniky.
 • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a jednoduché opravy.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži malých svalových skupin, jemné motoriky a hlukem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru brusič skla, brusič technického a šperkového kamene. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru sklář, sklářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru brusič skla, brusič technického a šperkového kamene a vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie broušení a chemického leštění skla
sklářské suroviny, jejich vlastnosti
výkresová, výrobní a technologická dokumentace

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Ruční broušení, vybrušování, zabrušování, jemnění a leštění skleněných výrobků
Vybrušování dekoračních motivů na sklo na brusných kotoučích
Chemické leštění broušeného skla
Kontrola a posuzování vzhledu a povrchu broušeného skla
Volba postupu práce a technologických podmínek při broušení skla
Seřizování, ošetřování a údržba strojů, nástrojů a pomůcek pro broušení skla
Obsluha brousicích strojů na výrobu skleněných výrobků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.

více informací