Povolání
Brusič technického a šperkového kamene

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Platové rozmezí
10 431 Kč - 19 096 Kč

Charakteristika

Brusič technického a šperkového kamene provádí odborné činnosti při výrobě technického a šperkového kamene.

Pracovní činnosti

 • Příprava práce ve výrobě technických a šperkových kamenů.
 • Rozřezávání syntetických i přírodních materiálů.
 • Broušení a leštění rovinných ploch kamenů.
 • Vrtání děr technických a šperkových kamenů.
 • Zhotovování prototypů nebo funkčních vzorků technických a šperkových kamenů.
 • Seřizování a obsluha strojů, poloautomatů a automatů na zpracování technických a šperkových kamenů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži zraku, malých svalových skupin a jemné motoriky.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru brusič skla, brusič technického a šperkového kamene. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce bižuterie, bižuterní práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru sklář, sklářské práce a vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie opracování technického a šperkového kamene
technické a šperkové kameny a jejich vlastnosti
výrobní zařízení, vlastnosti, seřizování, údržba, způsob použití

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Třídění českých granátů na egalizérce
Orientace v normách, technických a výtvarných podkladech pro zpracování přírodního, technického a šperkového kamene
Navrhování prototypů a funkčních vzorků technických a šperkových kamenů
Seřizování, ošetřování a údržba zařízení, nástrojů a pomůcek pro zpracování technických a šperkových kamenů
Obsluha zařízení na rozřezávání materiálů pro výrobu technických a šperkových kamenů
Obsluha automatických a poloautomatických strojů a linek při zpracování technických a šperkových kamenů
Obsluha programovatelných zařízení na zpracování technických a šperkových kamenů
Volba postupu práce, nástrojů a technologických podmínek při zpracování technického a šperkového kamene
Vrtání děr do technických a šperkových kamenů
Broušení a leštění ploch drahých a technických a šperkových kamenů a ložisek

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací