Povolání
Chovatel zvířat v zoo

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Alternativní názvy: Ošetřovatel exotických zvířat, Ošetřovatel zvířat v zoologické zahradě, Ošetřovatel zvířat v útulku, Ošetřovatel zvířat v zooprodejně, Ošetřovatel zvířat v cirkusu, Chovatel cizokrajných zvířat
Platové rozmezí
16 088 Kč - 28 393 Kč

Charakteristika

Chovatel zvířat v zoo ošetřuje a chová zvířata v zařízeních určených pro chov zvířat v lidské péči (zoologické zahrady, zájmové chovy, chovy kožešinových zvířat, cirkusy, zooprodejny, útulky pro opuštěná a handicapovaná zvířata, specializovaná zařízení provozující hippoterapii a kynologickou terapii, kynologii, plemenářské podniky, zoologická oddělení muzeí a depozitářů).

Pracovní činnosti

 • Kontrola a úprava teplot, vlhkosti, větrání apod.
 • Vedení základní zoologické a chovatelské dokumentace na svěřeném úseku.
 • Průběžné sledování zdravotního stavu zvířat, hlášení změn v chování.
 • Příprava krmení a krmiv z dodaných komponent a krmení zvířat.
 • Zajišťování zoohygieny - čištění, desinfekce chovných zařízení, asanace výběhů a udržování čistoty návštěvnických prostor.
 • Manipulace se zvířaty, provádění odchytů, jejich přemisťování a transport.
 • Asistence při veterinárních zákrocích, odběr biologických vzorků pro laboratorní vyšetření.
 • Základní údržba expozic, včetně návrhů základních technických úprav.
 • Vykonávaní ostatních prací dle pokynů zoologa nebo jeho asistenta.
 • Samostatné provádění komentovaného předvádění zvířat, komunikace s návštěvníky.
 • Dodržování bezpečnosti a hygieny práce a protipožárních předpisů.
 • Metodika umělých odchovů a umělého líhnutí včetně obsluhy potřebných technických zařízení.
 • Vytváření optimálních podmínek pro chovaná zvířata ve smyslu jejich životní pohody (welfare).

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: