Povolání
Chůva

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)

Charakteristika

Chůva samostatně pečuje o dítě nebo děti.

Pracovní činnosti

  • Hlídání dětí.
  • Zabezpečení péče o hlídané dítě nebo děti.
  • Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti.
  • Poskytování první pomoci.
  • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska.
  • Uplatňování znalostí o vývojových etapách dítěte v praxi.
  • Dodržování etických principů při práci chůvy.
  • Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy.
  • Dodržování provozních a hygienických pravidel při práci s dětmi.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: