Povolání
Dekoratér keramiky

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba a dekorace keramiky
Alternativní názvy: Ceramics decorative painter
Platové rozmezí
13 115 Kč - 22 136 Kč

Charakteristika

Dekoratér keramiky zdobí keramické výrobky různými dekoračními technikami.

Pracovní činnosti

 • Příprava a úprava dekoračních materiálů a pomůcek k dekorování.
 • Zdobení keramických výrobků různými dekoračními technikami.
 • Provádění složitějších kompozic kombinací více dekoračních technik.
 • Ruční malování keramických výrobků uměleckého charakteru (váz, dóz, amfor apod.).
 • Dekorování ruční malbou podle vlastních návrhů.
 • Kontrola kvality provedených dekorací před výpalem, po výpalu a opravy.
 • Seřizování, obsluha a čištění dekoračních strojů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru malíř skla a keramiky. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru malíř skla a keramiky.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
druhy keramiky a jejich vlastnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky
Obsluha zařízení a linek pro dekorování keramických výrobků
Volba postupu práce, dekoračních materiálů a pomůcek pro dekorování keramiky
Zdobení keramických výrobků stříkáním, tiskem, sítotiskem, razítkováním
Posuzování kvality provedených dekorací na keramických výrobcích
Ruční malba štětcem a dalšími technikami
Výpal dekorovaných výrobků
Příprava glazur, engob, barev a ostatního dekoračního materiálu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.

více informací