Povolání
Dělník v kamenické výrobě

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Platové rozmezí
12 163 Kč - 24 018 Kč

Charakteristika

Dělník v kamenické výrobě provádí pomocné práce pro zajištění plynulého a bezpečného provozu v kamenické výrobě.

Pracovní činnosti

  • Provádění pomocných prací při manipulaci se surovinou a hotovými výrobky.
  • Provádění pomocných prací při seřizování a údržbě strojů, zařízení a při drcení kamene v drtičkách.
  • Provádění pomocných prací pro zajištění bezpečného chodu provozu.
  • Přemisťování břemen, úklid a údržba pracovních a pomocných ploch i úseků.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, hlukem a prachem. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
druhy přírodního kamene

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v technologických postupech kamenických prací
Pomocné práce při manipulaci se surovinou a hotovými výrobky
Pomocné práce při drcení kamene v drtičkách
Pomocné práce při seřizování, opravách a údržbě strojů a zařízení

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
  • Poruchy sluchu.

více informací