Povolání
Dezinfektor ve službách

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Alternativní názvy: Disinfections´ operator
Platové rozmezí
16 005 Kč - 29 994 Kč

Charakteristika

Dezinfektor ve službách provádí pomocí dezinfekčních přípravků dezinfekci ve zdravotnických, zemědělských a potravinářských provozech i v komunální hygieně.

Pracovní činnosti

 • Příjem a skladování dezinfekčních přípravků, chemických látek a přípravků.
 • Posouzení stupně znečištění prostorů určených k mechanické očistě nebo k dezinfekci.
 • Volba techniky a technologického postupu pro mechanickou očistu prostorů nebo pro provedení dezinfekce v objektu.
 • Výběr vhodného dezinfekčního přípravku pro daný účel mechanického čištění nebo požadované dezinfekce.
 • Výpočet spotřeby pracovního roztoku dezinfekčního přípravku.
 • Příprava roztoku, aerosolu nebo pěny s vhodnou koncentrací.
 • Provádění dezinfekce otřením, ponořením, aplikací postřiku, aerosolu nebo pěny.
 • Provádění hygienicko-sanitační údržby zařízení použitého k dezinfekci.
 • Zhodnocení hygienické úrovně zdravotnických, komunálních a hospodářských objektů, např.: kafilerních boxů, hnojišť atp.
 • Posouzení zdroje vody používané v objektu a určení způsobu likvidace odpadů.
 • Dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži rizikem úrazu, rizikem obecného ohrožení a invazivními alergeny. Také je vystaven zátěži chemickými látkami a biologickými činiteli způsobujícími onemocnění.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zdraví a hygiena při práci
biologie
technologické postupy úklidových prací
zásady práce a manipulace s chemickými přípravky v domácnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vymezení dezinfikovaného prostoru
Provádění dezinfekce vodních zdrojů
Dezinfekce ploch podle sanitačních plánů a čištění dle postupů v systému kritických bodů HACCP
Provádění dezinfekce ve zdravotnickém a nemocničním zařízení
Provádění dezinfekce v potravinářských provozech
Orientace v etiketách dezinfekčních přípravků
Volba vhodné techniky a technologického postupu mechanické očisty prostorů
Výběr vhodného čisticího prostředku pro daný účel mechanického čištění
Volba techniky a technologického postupu pro provedení dezinfekce v objektu
Výběr vhodného dezinfekčního prostředku pro daný účel požadované dezinfekce
Dezinfekce otřením, posypem, ponořením, aplikací postřiku, aerosolu nebo pěny
Provádění dezinfekce v hospodářských objektech
Obsluha různých druhů konvenčních aplikátorů dezinfekčních přípravků
Seřizování, ošetřování a údržba různých druhů aplikátorů dezinfekčních přípravků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

více informací