Povolání
Expedient metalurgických výrobků

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Pracovník expedice hutních výrobků
Platové rozmezí
15 756 Kč - 23 099 Kč

Charakteristika

Expedient metalurgických výrobků provádí odborné činnosti při expedici hutního a slévárenského materiálu a výrobků.

Pracovní činnosti

 • Naskladňování a třídění hutních a slévárenských výrobků a materiálu.
 • Obsluha manipulační techniky.
 • Ložení metalurgického materiálu a výrobků na železniční vozy a kamiony.
 • Vyhotovení ložních listů a vozových nálepek.
 • Kontrola naloženého materiálu a výrobků na vozové jednotce.
 • Ošetřování a údržba strojního vybavení expedice.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce a střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství, střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství, střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů podnikání v oborech, odvětví, střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů a střední vzdělání s maturitní zkouškou.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
pravidla řízení motorových vozíků
přejímka zboží
skladování a ochrana zboží
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení příslušné dokumentace a evidence ve skladovém hospodářství
Orientace v dodacích listech a dalších dokumentech doprovázejících zboží
Obsluha manipulační techniky a technologických zařízení
Sestavování, kompletace a balení zásilek pro odběratele tuzemské i zahraniční dle expedičních dokladů s přihlédnutím k charakteru expedovaných výrobků či zboží a ke způsobu dopravy těchto zásilek
Nakládka a vykládka přepravovaných zásilek
Orientace v dokumentaci železniční a kamionové přepravy
Dodržování bezpečnostních předpisů v expedici

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací