Povolání
Horský průvodce

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: cestovní ruch
Alternativní názvy: Trekkingový průvodce
Platové rozmezí
13 437 Kč - 23 480 Kč

Charakteristika

Horský průvodce doprovází jednotlivce nebo skupiny v horském prostředí s výjimkou oblastí ledovců, skal a všech dalších terénů, v nichž postup vyžaduje použití horolezecké techniky, horolezeckých pomůcek a materiálu.

Pracovní činnosti

  • Organizační zajišťování a příprava horských tras.
  • Provádění výkladu a vedení skupiny v horském terénu.
  • Zajišťování poradenství a informační činnosti.
  • Půjčování výzbroje a výstroje.
  • Poskytování zdravotní pomoci.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, prací ve výškách, chladem a rizikem úrazu. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hotelnictví a turismus. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v topografii
Prokázání fyzické zdatnosti
Doprovod skupin a jednotlivců v horském terénu
Prokázání znalostí o podmínkách v horách
Poskytování zdravotní pomoci
Poskytování informačních a poradenských služeb

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.

více informací