Povolání
Hrobník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: pohřební služby
Alternativní názvy: Hrobař, Pracovník pohřebiště, Gravedigger, Funeral Service Worker
Platové rozmezí
15 244 Kč - 27 413 Kč

Charakteristika

Hrobník kope hroby, otevírá a uzavírá hrobky, exhumuje, pohřbívá, ukládá urny, provádí rozptyl a vsyp zpopelněných lidských ostatků.

Pracovní činnosti

 • Kopání hrobů pro pohřbení nebo exhumaci lidských ostatků.
 • Příprava hrobů a hrobek pro pohřbení.
 • Spouštění rakve s pozůstatky při pohřbu.
 • Ukládání uren, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských ostatků.
 • Zasypaní hrobu, prvotní upravení rovu a květinových darů.
 • Zajištění základních činností provozovatele pohřebiště.
 • Otevírání a zavírání hrobek kamennými krycími deskami.

Pracovní podmínky

Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
principy obsluhy rypadel
technologie provádění zemních prací
pohřebnictví
zdraví a hygiena při práci

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Používání běžných nástrojů a dodržování hygienických opatření
Zajišťování základních činností provozovatele pohřebiště
Otevření hrobu
Výkop hrobu předepsaných rozměrů a hloubky
Ukládání rakve s lidskými pozůstatky do hrobu nebo hrobky
Exhumace a další ukládání lidských ostatků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.

více informací