Povolání
Inženýr letového provozu

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: letecká doprava a přeprava
Odborný směr:
Platové rozmezí
40 421 Kč - 333 011 Kč

Charakteristika

Inženýr letového provozu komplexně řídí letecký provoz ve vzdušném prostoru státu.

Pracovní činnosti

 • Komplexní radiolokační řízení letadel ve vzdušném prostoru České republiky.
 • Zajišťování bezpečnosti letového provozu ve stanoveném prostoru.
 • Rozhodování v procesu řízení letového provozu.
 • Provádění kontrol a šetření událostí ve službě řízení letového provozu.
 • Mezinárodní spolupráce a koordinace činnosti se stanovišti řízení letového provozu v rámci státu.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru dopravní inženýrství a spoje. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů doprava a spoje a magisterský studijní program v oboru ekonomika a management.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zásady řízení letového provozu
pravidla dispečerského řízení letecké dopravy
bezpečnost letového provozu

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění kontrol a šetření událostí ve službě řízení letového provozu v civilní letecké dopravě
Orientace v předpisech a podkladech pro komplexní řízení letového provozu ve vzdušném prostoru státu
Vyplňování a vedení přehledů o řízení letového provozu civilní letecké dopravy ve stanoveném prostoru
Řízení letového provozu s ohledem na jeho bezpečnost ve vzdušném prostoru státu
Řízení letového provozu, včetně vykonávání specializovaných prací na úseku spojení sítí řízení letového provozu
Komplexní radiolokační řízení letového provozu, navigace letadel po letových tratích v příslušné letové hladině ve vzdušném prostoru České republiky
Koordinace letového provozu civilní letecké dopravy se všemi uživateli vzdušného prostoru, mezinárodní spolupráce na zajištění propustnosti vzdušného prostoru
Mezinárodní spolupráce na zajištění propustnosti vzdušného prostoru

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Duševní poruchy.

více informací