Povolání
Kameník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: stavební řemesla
Platové rozmezí
23 975 Kč - 36 360 Kč

Charakteristika

Kameník opracovává přírodní kámen lámáním, štípáním, řezáním, broušením, leštěním ručně i strojně, osazuje kamenické výrobky.

Pracovní činnosti

  • Výběr a příprava kamenných bloků.
  • Obsluha strojů v kamenické výrobě.
  • Vytváření dekorativních prvků v kameni.
  • Vodorovné kladení a osazování kamenných bloků a desek.
  • Svislé osazování kotvených kamenných desek a bloků obkladů.
  • Broušení a leštění tvarově náročných kamenických výrobků včetně ručního dopracovávání.
  • Spárování a vyplňování spár.
  • Údržba, oprava a obnova kamene.
  • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
  • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

více informací

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací:

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné dovednosti.

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací