Povolání
Keramický inženýr

Charakteristika

Keramický inženýr koordinuje a řídí práce při zpracovávání technické dokumentace pro keramickou výrobu, řídí a organizuje výrobu, koordinuje zavádění kontrolních systémů jakosti a zajišťuje výzkumně vývojovou činnost.

Pracovní činnosti

  • Řízení, organizace a kontrola všech jemu příslušejících činností.
  • Vývoj a ověřování technologických postupů nebo jejich částí pro zavádění nových výrobků a technologií do výroby.
  • Koordinace činností při zajišťování požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů.
  • Organizace a řízení práce vedoucích provozů.
  • Řízení a organizace komplexního systému řízení jakosti.
  • Dohled nad dodržováním legislativy v podmínkách vykonávané pracovní činnosti.
  • Hodnocení plnění výrobních úkolů a vývoje ekonomiky.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: