Povolání
Knižní vydavatel

Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: knihovnictví, archivnictví
Alternativní názvy: Knižní nakladatel, Commissioning editor, Book publisher
Platové rozmezí
24 816 Kč - 58 342 Kč

Charakteristika

Knižní vydavatel realizuje vydávání knižních titulů.

Pracovní činnosti

  • Řízení chodu vydavatelství.
  • Řízení odbytu.
  • Určování zaměření vydavatelství.
  • Schvalování marketingových strategií.
  • Rozhodování o výběru vydávaných titulů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru humanitní studia a bakalářský studijní program v oboru mediální a komunikační studia. Jinou alternativu představuje bakalářský studijní program ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika, bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru publicistika a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru knihkupectví.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
tvorba prózy
management kvality
jazyk a stylistika v médiích a publikacích
vydavatelská činnost
obchodní vyjednávání
literatura

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Dojednávání cen, ceníků a cenových podmínek s obchodními partnery
Vedení jednotlivých zakázek od zadání až po realizaci
Komplexní zajišťování technického a výtvarného zpracování publikací ve spolupráci s výtvarníky a s ostatními redakcemi vydavatelství
Projednávání a uzavírání objednávek s obchodními partnery
Projednávání a uzavírání běžných smluv s obchodními partnery
Orientace v aktuálně vydávaných titulech
Volba titulů do edičního plánu
Posuzování nabízených rukopisů dle prodejnosti a umělecké invence

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací