Povolání
Laboratorní pracovník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Alternativní názvy: Laboratory assistant
Platové rozmezí
19 235 Kč - 35 548 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Laboratorní pracovník pod odborným dohledem pracovníka s vyšším stupněm kvalifikace zajišťuje přípravu pomůcek a materiálů k laboratorním výkonům v laboratořích a zařízeních lékárenské péče a hygienické služby.

Pracovní činnosti

 • Příprava skla a pomůcek pro odběr biologického a jiných materiálů pro zhotovení preparátů.
 • Příprava biologického a jiného materiálu k laboratornímu zpracování.
 • Příprava jednoduchých pracovních roztoků podle předpisu.
 • Příjem, evidence, doručování biologického materiálu k vyšetření a předávaní výsledků vyšetření.
 • Péče o laboratorní zvířata.
 • Přípravné práce pro histologická vyšetření, včetně materiálu a evidence.
 • Příprava podložních sklíček, látek pro odvodnění a barvení preparátů.
 • Dílčí práce při zhotovování histologických materiálů.
 • Zařazování a vyhledávání preparátů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru ošetřovatelství. Jinou alternativu představuje střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu, střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru ošetřovatelství.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
dezinfekce a sterilizace
lékové formy, farmakologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění dezinfekce a sterilizace zdravotnických pomůcek
Manipulace s biologickým materiálem ve zdravotnických zařízení
Příprava pomůcek a materiálu pro odběr biologického materiálu a jeho příprava ke zpracování v laboratořích a zařízeních lékárenské péče a hygienické služby
Zajišťování péče o laboratorní zvířata
Evidence a zařazování biologického a histologického materiálu a preparátů v laboratořích a zařízeních lékárenské péče a hygienické služby
Příjem a předávání biologického materiálu a výsledků vyšetření v laboratořích a zařízeních lékárenské péče a hygienické služby
Příprava roztoků a histologického materiálu podle předpisů v laboratořích a zařízeních lékárenské péče a hygienické služby

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.

více informací