Povolání
Lepič plastů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: zpracování plastů a pryže
Odborný směr:
Platové rozmezí
10 572 Kč - 25 698 Kč

Charakteristika

Lepič plastů provádí lepení plastových trubek, desek a fólií.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Lepení dle požadavků technické dokumentace.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Výběr vhodných nástrojů, příprava ploch k lepení.
 • Provádění lepení.
 • Kontrola lepených spojů.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie lepení plastů a termoplastových materiálů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Čtení a používání technických podkladů
Stanovování pracovních kroků, prostředků a metod při lepení plastů
Kontrola lepených spojů plastů
Výběr vhodných nástrojů, lepidel a pomocných hmot
Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce v oblasti lepení plastů
Příprava ploch plastových dílů k lepení
Provádění jednotlivých technologických úkonů při lepení plastů
Ošetřování a údržba použitých nástrojů
Čištění a úprava lepených spojů plastů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Poruchy vidění.

více informací