Povolání
Loďmistr

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: vodní doprava
Alternativní názvy: Bosun, Boatswain
Odborný směr:
Platové rozmezí
20 202 Kč - 30 442 Kč

Charakteristika

Loďmistr vykonává odborné palubní práce na všech typech plavidel. Je oprávněn samostatně řídit plavidla jako zástupce kapitána.

Pracovní činnosti

 • Řízení, monitorování a obsluha palubních strojů a zařízení.
 • Kormidelnické (kapitánské) práce s oprávněním samostatného řízení plavidel na vodních cestách.
 • Zajišťování řádného uložení a stavu palubního inventáře, provozních materiálů a provozuschopného stavu všech palubních zařízení na plavidle.
 • Výpomoc při uvazování jiného plavidla.
 • Kontrola palubních zařízení.
 • Zajištění údržby, pořádku a čistoty na plavidle.
 • Zastupování velitele plavidla, zajišťování služby u kormidla.
 • Účast při přejímání a předávání nákladu.
 • Zajišťování palubních prací, např. vyvazování plavidel, příprava kotev a jejich úklid, zaplétání ocelových a konopných lan, mytí, čištění, údržba a konzervace plavidla, obsluha palubních mechanizmů.
 • Spolupráce při opravách strojního zařízení.
 • Provádění nejnáročnějších lodnických prací při manévrech plavidla, včetně obsluhy vlečného zařízení.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži trupu a páteře s převahou statické práce a prací ve výškách. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
předpisy a pravidla pro říční dopravu a říční obchod
činnosti kapitána, lodníka, kormidelníka plavidla
pravidla pro vydávání a interpretaci vizuálních a sluchových signálů v lodní dopravě
pravidla a postupy pro nakládku, vykládku a manipulaci s přepravovaným zbožím v přístavech

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace ve světelné a zvukové signalizaci v lodní dopravě
Obsluha palubních zařízení a kotevních mechanismů plavidla
Řízení plavidla
Vyplouvání a kotvení s plavidlem
Používání lodní radiostanice
Vyvazování plavidel, příprava kotev a zaplétání lan na plavidle
Kontrola palubních zařízení
Přijímání a předávání nákladu přepravovaného na plavidlu
Ošetřování a údržba plavidel

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.

více informací