Povolání
Lodní strojník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: vodní doprava
Alternativní názvy: Pracovník ve strojovně, Motorář, Mašinist, Motorvard
Odborný směr:
Platové rozmezí
22 651 Kč - 27 646 Kč

Charakteristika

Lodní strojník obsluhuje strojní zařízení na plavidle, kromě pracovních zařízení na plovoucím stroji, včetně obsluhy kormidla pouze pod dohledem kapitána při zachování jeho odpovědnosti.

Pracovní činnosti

 • Montážní práce na veškerém strojním, elektrickém a elektronavigačním zařízení lodi a jeho opravy.
 • Kontrolování mazání, chlazení, stavu kormidelních zařízení, signalizačního systému, nabití baterií, manometrů a dalších přístrojů a systémů.
 • Obsluha kormidla pod dohledem kapitána a při zachování jeho odpovědnosti.
 • Zajišťování technického provozu strojních, elektrických a elektronických zařízení plavidel.
 • Zajišťování pracovních režimů a provozní údržby hnacích agregátů a dalších strojů a zařízení na lodi.
 • Obsluha a údržba strojního a palubního zařízení.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, prací ve výškách a hlukem. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství a střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
strojní mechanismy
principy obsluhy, údržby a opravy strojního vybavení plavidel
elektrotechnika

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Organizace činnosti strojní posádky na plavidle
Orientace v normách a v technické dokumentaci plavidel
Seřizování, údržba a opravy strojních, elektrických a elektronických zařízení plavidel
Ošetřování a údržba palubních zařízení na plavidlech
Kontrola technického stavu říčního plavidla (kormidelních zařízení, signalizačního systému, mazání, chlazení, nabití baterií a manometrů)
Obsluha strojních, elektrických a elektronických zařízení plavidel

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací