Povolání
Lodník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: vodní doprava
Alternativní názvy: Deck hand, Degboj, Mariňák, Bocman
Odborný směr:
Platové rozmezí
20 202 Kč - 30 442 Kč

Charakteristika

Lodník kompetentně a samostatně vykonává palubní práce na plavidle včetně obsluhy kormidla pod dohledem kapitána a při zachování jeho odpovědnosti.

Pracovní činnosti

 • Kormidelnické (kapitánské) práce s oprávněním řízení plavidel na vodních cestách pod dohledem kapitána.
 • Vyplouvání a kotvení plavidla včetně obsluhy kotevních mechanismů pod dohledem kapitána.
 • Vydávání a interpretace vizuálních a sluchových signálů, monitorování navigačních světel při manévrech plavidla.
 • Palubní práce během přepravy a při nakládání a vykládání zboží.
 • Zajišťování bezpečnosti cestujících.
 • Údržba palubních strojů a zařízení, účast na opravách strojního zařízení plavidla, zhotovování palubního nářadí a pomůcek.
 • Předkládání psaných a ústních zpráv.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži prací ve výškách. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru strojírenství a střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Ošetřování a údržba palubních zařízení na plavidlech
Vedení malého plavidla
Obsluha palubních zařízení a kotevních mechanismů plavidla

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací