Povolání
Malíř skla

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Alternativní názvy: Malíř bižuterie, Smaltér, Glass decorative painter
Platové rozmezí
13 115 Kč - 22 136 Kč

Charakteristika

Malíř skla provádí zdobení a zušlechťování skla a bižuterie různými malířskými technikami a různými dekoračními materiály.

Pracovní činnosti

 • Vytváření dekorací všech druhů malbou, tiskem, lazurou, vyškrabováním jehlou, vyťukáváním diamantem, vysokým smaltem a matovacími materiály.
 • Malování bižuterních výrobků a tvarově náročných polotovarů z volné ruky.
 • Malování vánočních ozdob z volné ruky, míchání barev a příprava roztoků.
 • Zušlechťování dekoračního skla náročnými malířskými technikami při použití všech druhů malířských materiálů (např. barev, emailů a emulzí drahých kovů).
 • Kreslení jemných detailních kreseb (krajin a portrétů) na různých výrobcích.
 • Kreslení, vyřezávání a pískování unikátních skleněných výrobků podle vlastních návrhů nebo ve spolupráci s výtvarníkem.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži zraku.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru malíř skla a keramiky. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru sklář, sklářské práce a vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
malířské techniky na sklo

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Volba postupu práce, volba a příprava barev, dalších surovin a pomůcek pro malbu skla a bižuterních polotovarů
Posuzování kvality polotovarů a hodnot parametrů pro malbu skla a bižuterních polotovarů
Dekorování skla a bižuterních polotovarů různými technikami
Seřizování, ošetřování, údržba a obsluha zařízení, nářadí a pomůcek pro malbu skla
Orientace v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla a bižuterních polotovarů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.

více informací