Povolání
Manažer prodeje

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží
Alternativní názvy: Vedoucí prodejny, Store manage
Odborný směr:
Platové rozmezí
14 481 Kč - 44 386 Kč

Charakteristika

Manažer prodeje zajišťuje provoz maloobchodní jednotky nebo jejího úseku.

Pracovní činnosti

 • Tvorba obchodních a finančních plánů maloobchodní jednotky.
 • Zajištění efektivnosti hospodaření a hodnocení výkonnosti.
 • Příprava a úprava zboží k prodeji.
 • Nabízení zboží a poskytování kvalifikované poradenské činnosti a nezbytných informací zákazníkovi.
 • Uzavírání prodejních transakcí o zboží (službách) se zákazníkem.
 • Přijímání objednávek zákazníků a jejich vyřizování, včetně zajišťování dopravy a dojednání termínů dodání.
 • Udržování a posilování kontaktů se zákazníky.
 • Přejímka, kontrola, skladování, ošetřování a dohlížení na zboží.
 • Inventarizace a pomoc při identifikaci a plánování požadavků.
 • Vedení kontrolní pokladny, obstarávání hotovostních a bezhotovostních plateb.
 • Poskytování efektivních služeb zákazníkům, vyřizování dotazů a stížností.
 • Vedení dokumentace související s provozem maloobchodní jednotky.
 • Řízení provozu maloobchodní jednotky a lidských zdrojů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz obchodu. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru prodavač, obchodník, obchodní provoz, střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).

více informací

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací:

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Samostatnost
Aktivní přístup

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
předváděcí techniky
provoz maloobchodu
přejímka zboží
inventarizace
postupy při evidování a účtování pokladních operací
postupy při reklamacích, práva spotřebitele
skladování a ochrana zboží
management obecně
zbožíznalství obecně
psychologie prodeje

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha pokladny a pokladních systémů
Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce
Vyřizování dodávek zboží pro zákazníky ze skladů vč. zajišťování dopravy, dojednávání termínů dodání
Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách
Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou
Vyplňování prodejní dokumentace, např. záručních listů, paragonů a příprava příslušných dokumentů v maloobchodní jednotce
Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou
Řízení provozu obchodně provozní jednotky a lidských zdrojů
Přijímání hotovostních a bezhotovostních plateb a obsluha pokladny
Sestavení objednávky podle nabídky dodavatelů a stavu zásob na prodejně a ve skladu
Cenotvorba a vyúčtování tržeb dle vnitřních předpisů
Aranžování zboží v obchodně provozní jednotce
Příjem, skladování, ošetřování a manipulace se zbožím na provozní jednotce
Vedení administrativní dokumentace v obchodně provozní jednotce
Manipulace se zbožím a jeho ošetřování při dodržení zásad HACCP
Znalost legislativy v oblasti obchodu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací