Povolání
Mechanik vnějších potrubních rozvodů z oceli

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: stavební technické činnosti
Platové rozmezí
21 480 Kč - 32 255 Kč

Charakteristika

Mechanik vnějších potrubních rozvodů z oceli provádí montáž, údržbu a opravy vnějších potrubních rozvodů z oceli.

Pracovní činnosti

 • Čtení údajů z projektové dokumentace
 • Čtení údajů z technologických postupů
 • Dodržování hodnot parametrů v rámci osvědčení izolatéra
 • Dodržování zásad BOZP a PO
 • Evidování technických dat o pokládce potrubí a komponentů
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce
 • Kontrola a drobná údržba pracovních nástrojů
 • Kontrola a příprava materiálů pro výstavbu
 • Kontrola dodaných materiálů
 • Kontrola dodržování zásad BOZP a PO
 • Kontrola stavební připravenosti (zemních prací, stavebních prací)
 • Krácení trubního materiálu, příprava segmentů
 • Měření koncentrace ovzduší při provádění prací
 • Měření kvality provedené izolace předepsanými přístroji
 • Montáž závitových spojů, přírubových spojů, uzávěrů a armatur
 • Nakládání s odpady
 • Odebírání vzorků při odplyňování a odvzdušňování p
 • Odstavování funkčního potrubí z provozu
 • Odstraňování závad a kontrola chodu a výkonu stavebních strojů
 • Provádění svařovacích prací a konečná úprava svarů
 • Provedení izolace potrubí dle předepsané technologie
 • Provedení základního pojivového nátěru
 • Přenos identifikačních znaků atestovaných materiálů
 • Příprava a realizace spouštění smontovaných úseků do rýhy
 • Příprava pracoviště a pracovních strojů
 • Příprava pracovního procesu dle technologického postupu, WPQR, WPS
 • Příprava pro tlakové a funkční zkoušky
 • Příprava spáry pro sváření
 • Řízení, obsluha a údržba pracovních strojů a zařízení
 • Stanovení postupu a způsobu práce, dle technologických postupů
 • Uzavírání potrubí pod plynem
 • Vizuální kontrola provedené izolace
 • Vlastní provedení svárového spoje
 • Vpouštění plynu do potrubí
 • Výběr a použití vhodných ochranných osobních pomůcek
 • Výběr vhodných pracovních nástrojů s ohledem na pracovní prostředí

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

více informací

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací:

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné dovednosti.

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací