Povolání
Montážní a pomocný pracovník v elektrotechnice

Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání (1)
Odborný podsměr: výroba a opravy elektrotechnických zařízení
Alternativní názvy: Dělník v elektrotechnice 1, Dělník výroby akumulátorů, Elektrouhlíkářský dělník, Pomocný dělník, General labourer, Obsluha montážník linek
Odborný směr:
Platové rozmezí
10 572 Kč - 25 698 Kč

Charakteristika

Montážní a pomocný pracovník v elektrotechnice provádí pomocné, přípravné, obslužné, manipulační práce v elektrovýrobě a jednoduché montážní a obslužné práce na výrobních zařízeních a linkách.

Pracovní činnosti

 • Příprava materiálu a jeho třídění.
 • Provádění přípravných a pomocných prací (stříhání a odizolovávání vodičů).
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení.
 • Zhotovování různých kabelových forem.
 • Provádění jednoduchých montážních prací, zhotovování jednoduchých sestav a podsestav.
 • Obsluha výrobních linek v elektrovýrobě.
 • Jednoduchá kontrola výrobků dle technické dokumentace.
 • Třídění a evidence (označování) výrobků.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika. Jinou alternativu představuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce) 
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
elektrotechnika
elektrotechnické materiály, vodiče, kabely

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Montáž strojů a zařízení při jejich hromadné výrobě na montážních linkách
Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení
Spojování součástí pájením
Svazkování vodičů (vytváření tzv. kabelových forem)
Zapojování vodičů do svorek
Příprava součástek a vodičů k montáži (např. odizolování a označování konců vodičů, cínování konců součástek a vodičů, navlékání bužírek a izolačních korálků apod.)
Čištění, leštění, odmašťování a mytí součástí a výrobků
Obsluha strojů a zařízení při vykonávání různých operací v elektrotechnické výrobě (např. navíjení cívek, vrtání otvorů do desek s plošnými spoji, zalisovávání koncovek, kabelových ok a konektorů apod.)
Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro činnost na elektrickém zařízení
Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot
Orientace v problematice ochrany životního prostředí
Poskytování předlékařské první pomoci
Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci
Vyhotovování záznamů a dokumentace
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů
Orientace v terminologii, znalost základních pojmů a fyzikálních vztahů, základních jednotek a jejich vzájemných souvislostí
Orientace ve vlastnostech elektrotechnických materiálů, součástí, volba vhodnosti použití
Orientace v technologické dokumentaci
Použití jednoduchých měřicích zařízení

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.

více informací