Povolání
Návěstní spojový dozorce

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Odborný směr:
Platové rozmezí
18 384 Kč - 28 235 Kč

Charakteristika

Návěstní spojový dozorce zajišťuje a kontroluje technický provoz na zabezpečovacích zařízeních a malé sdělovací technice na železnici. Diagnostikuje případné poruchy popř. koordinuje a kontroluje jejich odstraňování.

Pracovní činnosti

 • Zajištění a dohled nad technickým provozem mechanických a elektromechanických zabezpečovacích zařízení na železnici.
 • Zajištění a dohled nad technickým provozem malé sdělovací techniky.
 • Kontrola funkcí a údržba mechanických a elektromechanických zabezpečovacích zařízení.
 • Úpravy a přezkoušení zabezpečovacích zařízení.
 • Úpravy a změny na komunikačních rozvodech.
 • Diagnostika poruch zabezpečovacích a sdělovacích systémů, signalizační, vysílací a řídicí techniky.
 • Ohraničování a odstraňování poruch zabezpečovacích zařízení.
 • Zajišťování a dohled nad odstraňováním zjištěných poruch.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zabezpečovací a sdělovací zařízení v železniční dopravě
sdělovací a zabezpečovací technika a systémy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrola stavu a fungování trakčních a zabezpečovacích vedení a zařízení, elektrických rozvodů, přístrojů a zařízení železniční dopravy
Diagnostikování poruch zabezpečovacích a sdělovacích systémů, signalizační, vysílací a řídicí techniky
Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na zabezpečovacích a sdělovacích zařízeních
Orientace v zabezpečovacích, sdělovacích, telekomunikačních zařízeních a informačních systémech

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací