Povolání
Návěstní technik

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: železniční doprava a přeprava
Odborný směr:
Platové rozmezí
18 384 Kč - 28 235 Kč

Charakteristika

Návěstní technik samostatně vykonává složité specializované práce při zajišťování technického provozu, údržby a oprav zabezpečovacích zařízení a malé sdělovací techniky na železnici.

Pracovní činnosti

  • Seřízení, údržba a zajišťování technického provozu zabezpečovacích zařízení.
  • Údržba a zajišťování technického provozu telekomunikačních zařízení.
  • Seřízení, údržba a zajištění technického provozu na řídících zařízeních ovládaných počítačem.
  • Lokalizace a odstraňování závad zabezpečovacích zařízení.
  • Opravy telekomunikačních zařízení a řídících zařízení ovládaných počítačem.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
zabezpečovací a sdělovací zařízení v železniční dopravě
sdělovací a zabezpečovací technika a systémy

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Údržba a opravy zabezpečovacích a sdělovacích systémů, signalizační, vysílací, řídicí apod. techniky
Kontrola stavu a fungování trakčních a zabezpečovacích vedení a zařízení, elektrických rozvodů, přístrojů a zařízení železniční dopravy
Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na zabezpečovacích a sdělovacích zařízeních
Orientace v zabezpečovacích, sdělovacích, telekomunikačních zařízeních a informačních systémech

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací