Povolání
Obchodník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží
Alternativní názvy: Sales representative
Odborný směr:
Platové rozmezí
23 188 Kč - 63 332 Kč

Charakteristika

Obchodník nakupuje, prodává výrobky, zboží a nabízí služby jednotlivcům, maloobchodním, velkoobchodním nebo jiným obchodním subjektům, zprostředkovává nákup, prodej nebo pronájem nemovitostí, řídí a zajišťuje expedici zásilek výrobků a zboží v tuzemsku i do zahraničí.

Pracovní činnosti

 • Nákup a prodej výrobků, zboží a služeb.
 • Příprava podkladů pro obchodní jednání.
 • Jednání se zákazníky.
 • Prezentace nabízených výrobků a služeb.
 • Příprava, projednání a uzavírání obchodních smluv.
 • Řízení, koordinace a zajištění expedice zásilek výrobků a zboží.
 • Příjem a vyřizování objednávek.
 • Příjem a vyřizovaní reklamací.
 • Sestavení harmonogramů prodejů.
 • Akvizice vhodných odběratelů a dodavatelů firmy.
 • Sestavení kalkulace ceny výrobků a služeb, znalost principů tvorby cen.
 • Vedení evidence a obchodní dokumentace.
 • Pravidelný monitoring odběrů a jejich vyhodnocení.
 • Poskytování zpětné vazby dodavatelům.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů obchod.

více informací

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací:

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Plánování a organizování práce
Aktivní přístup
Vedení lidí (leadership)

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
předváděcí techniky
trh, jeho subjekty a chování
klientela a potenciální klientela, péče o ni
zbožíznalství obecně
obchodní právo
psychologie prodeje
občanské právo, vlastnictví, občanský zákoník
postupy při reklamacích, práva spotřebitele
dealerství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání předběžných i konečných kalkulací nákladů a cen
Poskytování rad a informací o vlastnostech a způsobu používání prodávaného zboží obchodním partnerům včetně případného předvedení nabízeného zboží či výrobku, jeho funkcí i způsobu obsluhy
Projednávání a uzavírání objednávek s obchodními partnery
Realizace nákupu a prodeje širokého sortimentu zboží nebo složitých výrobků
Projednávání a uzavírání smluv s obchodními partnery
Zpracovávání harmonogramů odbytu výrobků, zboží či služeb s přihlédnutím k možnostem organizace a požadavkům obchodních partnerů
Vedení požadovaných evidencí (evidence objednávek, zákazníků, vedení dokumentace a podkladů pro účetnictví apod.)
Příprava podkladů pro tvorbu a aktualizaci nabídky
Vyřizování stížností a reklamací
Zpracovávání a příprava dokladů o spokojenosti zákazníků
Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka
Příprava podkladů pro uzavírání objednávek, obchodních smluv, ale i reklamační řízení vedené s obchodními partnery
Orientace v komisním a aukčním prodeji
Vedení obchodní a prodejní dokumentace
Zpracování statistik odbytů a prodejů výrobků, zboží či služeb organizace

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

více informací