Povolání
Obchodník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží
Alternativní názvy: Sales representative
Odborný směr:
Platové rozmezí
23 188 Kč - 63 332 Kč

Charakteristika

Obchodník nakupuje, prodává výrobky, zboží a nabízí služby jednotlivcům, maloobchodním, velkoobchodním nebo jiným obchodním subjektům, zprostředkovává nákup, prodej nebo pronájem nemovitostí, řídí a zajišťuje expedici zásilek výrobků a zboží v tuzemsku i do zahraničí.

Pracovní činnosti

 • Nákup a prodej výrobků, zboží a služeb.
 • Příprava podkladů pro obchodní jednání.
 • Jednání se zákazníky.
 • Prezentace nabízených výrobků a služeb.
 • Příprava, projednání a uzavírání obchodních smluv.
 • Řízení, koordinace a zajištění expedice zásilek výrobků a zboží.
 • Příjem a vyřizování objednávek.
 • Příjem a vyřizovaní reklamací.
 • Sestavení harmonogramů prodejů.
 • Akvizice vhodných odběratelů a dodavatelů firmy.
 • Sestavení kalkulace ceny výrobků a služeb, znalost principů tvorby cen.
 • Vedení evidence a obchodní dokumentace.
 • Pravidelný monitoring odběrů a jejich vyhodnocení.
 • Poskytování zpětné vazby dodavatelům.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů obchod.

více informací

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací:

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Plánování a organizování práce
Aktivní přístup
Vedení lidí (leadership)

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
předváděcí techniky
postupy při reklamacích, práva spotřebitele
občanské právo, vlastnictví, občanský zákoník
trh, jeho subjekty a chování
dealerství
klientela a potenciální klientela, péče o ni
zbožíznalství obecně
obchodní právo
psychologie prodeje

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání předběžných i konečných kalkulací nákladů a cen
Poskytování rad a informací o vlastnostech a způsobu používání prodávaného zboží obchodním partnerům včetně případného předvedení nabízeného zboží či výrobku, jeho funkcí i způsobu obsluhy
Projednávání a uzavírání objednávek s obchodními partnery
Realizace nákupu a prodeje širokého sortimentu zboží nebo složitých výrobků
Projednávání a uzavírání smluv s obchodními partnery
Zpracovávání harmonogramů odbytu výrobků, zboží či služeb s přihlédnutím k možnostem organizace a požadavkům obchodních partnerů
Vedení požadovaných evidencí (evidence objednávek, zákazníků, vedení dokumentace a podkladů pro účetnictví apod.)
Příprava podkladů pro tvorbu a aktualizaci nabídky
Vyřizování stížností a reklamací
Zpracovávání a příprava dokladů o spokojenosti zákazníků
Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka
Příprava podkladů pro uzavírání objednávek, obchodních smluv, ale i reklamační řízení vedené s obchodními partnery
Orientace v komisním a aukčním prodeji
Vedení obchodní a prodejní dokumentace
Zpracování statistik odbytů a prodejů výrobků, zboží či služeb organizace

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

více informací