Povolání
Obsluha dřevařských strojů a zařízení

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: dřevařská prvovýroba
Platové rozmezí
15 602 Kč - 30 581 Kč

Charakteristika

Obsluha dřevařských strojů a zařízení seřizuje a obsluhuje dřevoobráběcí a dřevozpracující stroje, provádí práce nutné při řezání, hoblování, frézování, vrtání, dlabání a broušení dřeva.

Pracovní činnosti

  • Příprava pracoviště, stanovení pracovních postupů a metod dle zadání výroby.
  • Výběr a kontrola výchozího materiálu a polotovarů.
  • Obsluha, údržba a kontrola strojů a nástrojů z hlediska bezpečnosti práce (funkčnost krytů a bezpečnostních prvků, technický stav a upnutí nástrojů, jejich výměna).
  • Obsluha sušáren dřeva.
  • Obsluha strojů používaných v dřevařském provozu: kmenová pila, zkracovací pila, pásová pila.
  • Úprava materiálu a polotovarů řezáním, hoblováním, frézováním, vrtáním, dlabáním, broušením.
  • Obsluha strojů na zpracování dřevního odpadu (lisy na peletky, brikety, štípačky).
  • Kontrola hotového polotovaru či výrobku.
  • Vyplnění průvodní dokumentace.
  • Běžná údržba strojů, nástrojů a vybavení.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži hlukem a prachem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba a střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby dřevařských polotovarů
technologie zpracování dřeva
obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Určování pracovních postupů a metod při obsluze dřevařských strojů a zařízení
Volba a kontrola materiálů, polotovarů při obsluze dřevařských strojů a zařízení
Obsluha, základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů, ručních strojů a strojních zařízení
Obsluha sušáren řeziva a přířezů ve výrobě dřevařských polotovarů
Obrábění dřevěných materiálů na dřevoobráběcích strojích
Obsluha strojů na zpracování dřevního odpadu
Kontrola hotového polotovaru či výrobku v dřevařské výrobě
Zpracování průvodní dokumentace v dřevařské výrobě

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací