Povolání
Obsluha lyžařského vleku

Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání (1)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Provozní pracovník obsluhy lyžařského vleku , Pomocný pracovník lyžařského areálu, Staniční pracovník lyžařského vleku
Odborný směr:
Platové rozmezí
20 287 Kč - 33 212 Kč

Charakteristika

Obsluha lyžařského vleku provádí přípravné, obslužné a jednoduché kontrolní práce při provozu lyžařského vleku.

Pracovní činnosti

 • Obsluha lyžařského vleku.
 • Kontrola technického stavu lyžařského vleku.
 • Vedení záznamů o provozu lyžařského vleku.
 • Organizace přepravy včetně organizace pohybu osob na nástupišti a pomoci při nástupu na lyžařský vlek.
 • Kontrola dodržování přepravního řádu přepravovanými osobami při nástupu a výstupu.
 • Kontrola platnosti jízdenek.
 • Dohled nad vypouštěním unášečů v horní stanici lyžařského vleku.
 • Údržba nástupních a výstupních prostor.
 • Hlášení poruch a přerušení provozu lyžařského vleku, hlášení úrazů souvisejících s provozem lyžařského vleku.
 • Obsluha jednoduchých radiostanic.
 • Pomoc při organizování první pomoci při zranění pracovníků nebo klientů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži chladem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
první pomoc

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Práce ve výškách a nad volnou hloubkou
Poskytování první zdravotnické pomoci
Obsluha zařízení lyžařského vleku
Orientace v předpisech a technických normách z oblasti provozu lyžařských vleků
Vedení provozní a technické dokumentace lyžařského vleku
Organizace nástupu, přepravy a výstupu
Orientace v legislativních a technických normách z oblasti elektro

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací