Povolání
Obsluha regálových zakladačů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: logistika, skladování, balení
Odborný směr:
Platové rozmezí
18 792 Kč - 26 815 Kč

Charakteristika

Obsluha regálových zakladačů řídí skladovací zařízení, určené pro uskladňování, vyskladňování a manipulaci se zbožím.

Pracovní činnosti

  • Kontrola pojezdové dráhy a vlastního regálového zakladače před započetím práce.
  • Kontrola hlavních mechanismů a zabezpečovacích zařízení regálového zakladače před započetím práce.
  • Kontrola kabiny regálového zakladače a ovládacích zařízení.
  • Řízení regálového zakladače.
  • Vedení potřebných dokladů a dokumentace o provozu regálového zakladače.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Numerická způsobilost
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
provozní dokumentace zdvihacích zařízení
všeobecné pojmy z oblasti zdvihacích zařízení
bezpečnost práce u zdvihacích zařízení
zabezpečovací zařízení zdvihacích zařízení
zakázané a rizikové manipulace u zdvihacích zařízení
požadavky na jeřábové a pojížděcí dráhy, ocelové konstrukce a kabiny zdvihacích zařízení

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrola pojezdové dráhy regálového zakladače a regálové uličky
Kontrola regálového zakladače před započetím práce
Funkční zkouška regálového zakladače před započetím práce
Pojezd v regálové uličce a svislá manipulace s regálovým zakladačem
Příčná manipulace se zakládacím stolem – vysouvání a zasouvání

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Poruchy vidění.
  • Závrať jakékoliv etiologie.
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.

více informací