Povolání
Obsluha zařízení kafilérie

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nakládání s odpady
Platové rozmezí
16 338 Kč - 29 880 Kč

Charakteristika

Obsluha zařízení kafilérie obsluhuje technologická strojní zařízení při zpracování odpadů živočišného původu na kafilerní výrobky.

Pracovní činnosti

  • Vedení provozních a odbytových záznamů.
  • Kontrola jakosti a množství výrobků.
  • Řízení a kontrola technologických procesů.
  • Běžná údržba a seřizování strojních linek a zařízení.
  • Obsluha strojů a zařízení při zpracovávání odpadních surovin živočišného původu na kafilerní výrobky.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži biologickými činiteli způsobujícími onemocnění.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zemědělství a lesnictví, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zemědělství a lesnictví, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba a střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie kafilérní výroby

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha stojů a zařízení pro zpracování živočišných surovin na kafilerní výrobky
Seřizování, ošetřování a údržba kafilérních strojů a zařízení
Posuzování hodnot parametrů výrobního procesu a kvality výrobků při zpracování živočišných surovin na kafilerní výrobky
Obsluha linek a jednoúčelových strojů pro zpracování živočišných surovin na kafilerní výrobky

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
  • Poruchy sluchu.
  • Chronické záněty středouší.
  • Tinnitus.

více informací