Povolání
Operační důstojník

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Alternativní názvy: Příslušník HZS ČR
Platové rozmezí
28 453 Kč - 45 662 Kč

Charakteristika

Operační důstojník vykonává činnost s rozhodovací pravomocí na územním operačním a informačním středisku s územně vymezenou působností vyššího stupně nebo s republikovou působností Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru ČR, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákonem a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vyšší odborné vzdělání v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost a bakalářský studijní program v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání a bakalářský studijní program.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
činnosti hasiče - operačního důstojníka

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zajišťování spojení na požární stanici jednotky požární ochrany, komunikace při zásazích s použitím technických prostředků
Určování postupu při koordinaci součinnosti složek integrovaného záchranného systému
Zpracovávání dokumentace pro operativní nasazování jednotek při hasebních a záchranných zásazích
Vedení příslušné dokumentace o průběhu a rozsahu zásahů při požárech, povodních, živelních pohromách, dopravních nehodách, průmyslových haváriích aj. kalamitních situacích
Vedení předepsané dokumentace o operačních činnostech hasičského záchranného sboru
Vedení dokumentace a záznamů o průběhu služby a realizovaných spojeních, jejich obsahu apod.
Účast na pravidelném výcviku a odborné přípravě
Organizování a provádění školení zaměstnanců o požární ochraně, přezkušování jejich vědomostí
Výkon služby na ohlašovně požárů nebo na operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru
Zajišťování spojení při nasazování jednotek požární ochrany při požárních, záchranných a technických zásazích
Vykonávání samostatných operačních činností u územních orgánů Hasičského záchranného sboru v krajské nebo republikové působnosti
Výběr technických prostředků pro zásah jednotek Hasičského záchranného sboru
Koordinace činnosti složek integrovaného záchranného systému
Koordinace společných zásahů jednotek požární ochrany s ostatními složkami integrovaného záchranného systému a komplexní zajišťování jejich činnosti
Koordinování výkonů operačních činností hasičského záchranného sboru
Koordinování operačních činností Hasičského záchranného sboru s ostatními orgány integrovaného záchranného systému
Komplexní řízení a organizování zásahů jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému při likvidaci požárů, živelních pohrom, havárií aj. mimořádných událostí

více informací