Povolání
Operační technik

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Odborné specializace, pomaturitní vzdělání (5)
Odborný podsměr: Hasičský záchranný sbor ČR
Alternativní názvy: Příslušník HZS ČR
Platové rozmezí
28 453 Kč - 45 662 Kč

Charakteristika

Operační technik zajišťuje samostatnou operační činnost na operačním a informačním středisku s územně vymezenou působností vyššího stupně a na republikovém operačním a informačním středisku. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru ČR, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákonem a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ošetřovatelství. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zajišťování spojení na požární stanici jednotky požární ochrany, komunikace při zásazích s použitím technických prostředků
Účast na pravidelném výcviku a odborné přípravě
Výkon služby na ohlašovně požárů nebo na operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru ČR
Zajišťování spojení při nasazování jednotek požární ochrany při požárních, záchranných a technických zásazích
Vykonávání samostatných operačních činností u územních orgánů Hasičského záchranného sboru ČR v krajské nebo republikové působnosti
Výběr technických prostředků pro zásah jednotek Hasičského záchranného sboru ČR
Koordinace činnosti složek integrovaného záchranného systému
Koordinace společných zásahů jednotek požární ochrany s ostatními složkami integrovaného záchranného systému a komplexní zajišťování jejich činnosti
Koordinování výkonů operačních činností Hasičského záchranného sboru ČR
Koordinování operačních činností Hasičského záchranného sboru ČR s ostatními orgány integrovaného záchranného systému

více informací