Povolání
Operátor kotlů v energetice

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: výroba a distribuce tepelné energie
Alternativní názvy: Obsluha kotlů , Operátor zařízení pro výrobu páry / teplé vody pro energetiku
Odborný směr:
Platové rozmezí
17 253 Kč - 29 273 Kč

Charakteristika

Operátor kotlů v energetice řídí a kontroluje provozní parametry parního nebo horkovodního kotle v energetickém provozu za pomoci řídícího softwaru.

Pracovní činnosti

  • Obsluha a řízení provozu technologického úseku parního nebo horkovodního kotle včetně redukčních a výměníkových stanic, kondenzačních a odsiřovacích zařízení.
  • Kontrola údajů měřicích a regulačních přístrojů na řídicích panelech a ve velínech elektrárenských zařízení.
  • Vedení technické a provozní dokumentace o provozu, údržbě a opravách technologického zařízení.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba a bakalářský studijní program v oboru energetika.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Aktivní přístup
Objevování a orientace v informacích

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
revize a údržba plynových a tlakových zařízení
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky
teplárenství
provoz tlakových nádob stabilních

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Diagnostikování poruch potrubních celků, tlakových nádob a kotlů
Obsluha a kontrola činnosti různých druhů kotlů na tuhá, kapalná a plynná paliva
Posuzování souladu parametrů a stavu tlakového zařízení s průvodní dokumentací a kontrola úplnosti průvodní dokumentace
Kontrola záznamů o prohlídkách, zkouškách a měřeních provedených na tlakovém zařízení
Ověřování stavu kotlů včetně topenišť, pomocných zařízení a příslušenství a funkčních částí kontrolního zařízení
Ověřování stavu tlakových nádob, stavu bezpečnostní výstroje, regulačních a blokovacích zařízení a měřicích přístrojů
Orientace v obecných právních předpisech majících vztah k vyhrazeným technickým zařízením

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Poruchy sluchu.
  • Chronické záněty středouší.
  • Tinnitus.

více informací