Povolání
Pečovatelka dětí

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: péče o tělo
Alternativní názvy: Chůva, Guvernantka, Au pair
Platové rozmezí
12 423 Kč - 24 304 Kč

Charakteristika

Chůva zajišťuje dlouhodobé nebo krátkodobé hlídání dětí různých věkových kategorií v domácnosti klienta nebo na rodinných oslavách, v hotelích, ve veřejných dětských koutcích apod.

Pracovní činnosti

 • Zajištění dodržování denního režimu svěřeného dítěte.
 • Příprava stravy a pokrmů dětem různých věkových kategorií.
 • Zajištění denní hygieny dítěte do tří let věku (přebalování, koupání).
 • Doprovod dětí do školy, do zájmových kroužků, k lékaři.
 • Vyzvedávání dětí z jeslí, školek a škol.
 • Návštěva pediatra se svěřeným dítětem.
 • Péče o nemocné dítě (podávání léků, plnění pokynů lékaře, dohled na klidový režim).
 • Rozvíjení dětských schopností a dovedností (hry, sport, výtvarné techniky, zpěv, tanec, apod.).
 • Dohled na bezpečnost a zajištění základních potřeb dětí, organizace společných aktivit k pobavení dětí.
 • Zajištění bezpečnosti a zdraví svěřeného dítěte.
 • Přizpůsobení se chodu a zvyklostem rodiny.
 • Poskytování první pomoci.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru pečovatelské služby a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru pečovatelské služby. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče, vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče, bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zdravotnictví, vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů zdravotnictví, bakalářský studijní program ve skupině oborů zdravotnictví, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ošetřovatelství, vyšší odborné vzdělání v oboru ošetřovatelství, bakalářský studijní program v oboru ošetřovatelství, střední vzdělání s výučním listem v oboru pečovatelské práce a střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru pečovatelské práce.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pečovatelství o děti
první pomoc
zásady hlídání malých dětí

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Rozvíjení rozumových, jazykových, výtvarných, tělesných dovedností a zručnosti předškolních dětí
Vedení předškolních dětí k osvojování hygienických návyků
Poskytování první pomoci
Poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění (dovoz jídla, pomoc při přípravě a podávání jídla a pití)
Výchova dětí zaměřená na jejich celkový rozvoj, získávání vědomostí a dovedností

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací