Povolání
Policista - inspektor

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Alternativní názvy: Příslušník policie - inspektor

Charakteristika

Policista – inspektor samostatně provádí základní policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti, odborné specializované operativně pátrací činnosti, vykonává odborné činnosti na úseku povolování a kontroly pobytu cizinců na území České republiky a jiné správní činnosti svěřené policii, samostatně zajišťuje bezpečnost chráněných osob a provádí základní činnosti v zásahové jednotce a speciální kynologické činnosti pro potřeby trestního řízení. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhlášky č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Další informace o povolání

Více informací o tomto povolání naleznete u jeho podřízených specializací: