Povolání
Pomocný a manipulační pracovník v textilní a oděvní výrobě

Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání (1)
Odborný podsměr: výroba oděvů
Alternativní názvy: Strojní vyšívačka, Pomocný dělník, Dělník textilní výroby, Manipulační dělník, General labourer
Platové rozmezí
10 572 Kč - 25 698 Kč

Charakteristika

Pomocný a manipulační pracovník v textilní a oděvní výrobě je pracovník provádějící pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v textilní a oděvní výrobě.

Pracovní činnosti

 • Čištění, drobné opravy, třídění a uskladňování strojních součástí, materiálů, polotovarů a výrobků.
 • Obsluha jednoduchých textilních strojů a zařízení.
 • Manipulační práce.
 • Kontrola technických údajů u surovin, polotovarů a výrobků a jejich porovnání s normou.
 • Jednoduché žehlířské práce.
 • Třídění a značení výrobků dle jakosti.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
základy textilních technologií, základní druhy strojů a zařízení
životnost textilních, kožešinových a kožených výrobků

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Strojní stříhání, vyřezávání a vysekávání jednotlivých dílců z textilního materiálu v průmyslové výrobě oděvů a prádla
Posuzování jakosti švů, materiálových a mechanických vad oděvů a textilního zboží
Povrchové úpravy tkanin a pletenin čištěním a zapíráním, včetně značení chyb
Ruční vyspravování výšivek, našívání, přišívání, sešívání
Povrchové úpravy konečného vzhledu textilních výrobků zdobením, kolorováním, tvarováním a přišíváním ozdobných prvků
Ruční stříhání jednotlivých dílů oděvů a prádla nebo jiných šitých výrobků
Tvarování dílů oděvů výztužnými materiály (žehlením a podlepováním) a tvarování oděvů a prádla, popř. žehlení jiných šitých výrobků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.

více informací