Povolání
Pomocný pracovník v dřevozpracujícím průmyslu

Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání (1)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Platové rozmezí
10 572 Kč - 25 698 Kč

Charakteristika

Pomocný pracovník v dřevozpracujícím průmyslu provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při zpracování dřeva, výrobě dřevěných výrobků a při výrobě nábytku.

Pracovní činnosti

  • Manipulace s materiálem, polotovary a výrobky.
  • Pomocné práce při třídění materiálů, polotovarů a výrobků ve skladech.
  • Pomocné práce při balení a expedici výrobků.
  • Úklid a udržování pořádku na pracovištích přiděleného úseku výroby.
  • Čištění strojů a zařízení, spolupráce při údržbě.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje základní vzdělání v oboru základní škola. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů.

více informací

Další informace o povolání

K této jednotce práce nejsou připojeny žádné nižší jednotky práce

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
dřevěné materiály a polotovary

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Čištění dřevařských strojů, zařízení a polotovarů při provádění pomocných prací v dřevařství, spolupráce při údržbě strojů a zařízení
Manipulace s materiálem, polotovary a výrobky a jejich značkování v dřevařství, při výrobě truhlářských, čalounických a košíkářských výrobků
Úklid a čištění výrobních hal a skladů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Poruchy sluchu.
  • Chronické záněty středouší.
  • Tinnitus.
  • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
  • Nemoci cév a nervů horních končetin.

více informací